Chào mừng bạn đến với TCG!

Trước khi sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của TCG, vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc giữa bạn và TCG.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của TCG, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

1. Tài khoản:

 • Bạn cần tạo tài khoản để sử dụng một số dịch vụ của TCG.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.
 • Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không được chia sẻ cho bất kỳ ai.

2. Nội dung:

 • Bạn có thể tải lên, chia sẻ và tạo nội dung trên các dịch vụ của TCG.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cho nội dung mà bạn đăng tải.
 • Bạn không được đăng tải nội dung vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền của người khác.

3. Sử dụng hợp lý:

 • Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ của TCG cho mục đích hợp pháp.
 • Bạn không được sử dụng các dịch vụ của TCG để gây hại cho người khác hoặc vi phạm pháp luật.

4. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • Tất cả nội dung trên các dịch vụ của TCG thuộc sở hữu của TCG hoặc các nhà cung cấp nội dung của TCG.
 • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung của TCG mà không có sự đồng ý của TCG.

5. Giải quyết tranh chấp:

 • Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của TCG sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

6. Thay đổi:

 • TCG có thể thay đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào.
 • Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản sử dụng này thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

7. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
  • Email: [Địa chỉ email]
  • Số điện thoại: [Số điện thoại]

Cảm ơn bạn đã lựa chọn TCG!

Xu hướng

Scroll to Top