TCG nhận bản quyền phần mềm quản lý giáo dục Kids.Education

Với những cố gắng không mệt mỏi của tập thể công ty cổ phần TCG sau 06 tháng xây dựng, ngày 06-06-2013 công ty cổ phần TCG đã được cục sở hữa trí tuệ cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho phần mềm quản lý giáo dục mầm non Kids.Education. Đó là thành quả được nghi nhận, và đảm bảo quyền sở hữa của công ty cổ phần TCG.

Phần mềm là một hệ thống mở tương tác đa chiều giữa nhà trường, phụ huynh, em bé, giáo viên và xã hội, gồm các chức năng như quản lý thông tin nhà trường, Thông tin học tập, chăm sóc sức khỏe, các chương trình vui chơi giải trí, quản lý dinh dưỡng, tính khẩu phần ăn và theo dõi tình trạng sức khỏe cho các bé.

Chúng tôi tin rằng phần mềm Kids.Education sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho nhà trường, phụ huynh, em bé, giáo viên và xã hội.
TCG xin thông báo: Hiện tại phần mềm Kids.Education đã được triển khai cho các trường mầm non khắp khu vực Hà Nội và TP.HCM, các đơn vị hợp tác khi sử dụng phần mềm này cần ghi rõ thông tin chủ sở hữa là: Công ty cổ phần TCG.

Chia sẻ bài viết này

Cổng học trực tuyến đa nền tảng với đầy đủ các tính năng www.congdong.edu.vn Cung cấp các

Ngày 26-11-2016 Phần mềm quản lý giáo dục mầm non Kids.Education của công ty cổ

Scroll to Top