TCG cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức TCG thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của TCG.

1. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập:

 • Thông tin bạn cung cấp: Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, v.v.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Mạng xã hội, đối tác quảng cáo, v.v.

2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Cung cấp dịch vụ: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, v.v.
 • Cải thiện dịch vụ: Phân tích dữ liệu, cá nhân hóa trải nghiệm, v.v.
 • Gửi thông tin marketing: Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, v.v.
 • Bảo vệ an ninh mạng: Phát hiện và ngăn chặn gian lận, lừa đảo, v.v.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân:

 • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật.

4. Bảo mật thông tin cá nhân:

 • TCG sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi thường xuyên cập nhật các biện pháp bảo mật của mình để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn.

5. Quyền của bạn:

 • Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn cho việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

6. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
  • Email: [Địa chỉ email]
  • Số điện thoại: [Số điện thoại]

Cảm ơn bạn đã lựa chọn TCG!

Xu hướng

Scroll to Top