Hợp tác chiến lược
Ngày 22/09/2014 Công ty cổ phần TCG đã ký hợp tác chiến lược với Trường mầm non Hải Phương theo đó TCG Corporation sẽ cung cấp toàn bộ các giải pháp công nghệ cho Trường mầm non Hải Phương.


1. Xây dựng lại website theo kiến trúc công nghệ mới
2. Xây dựng hệ thống giao tiếp giữa nhà trường và phụ huynh
3. Tích hơp các công cụ chuyên biệt giúp nhà trường thuận tiện trong quá trình quản lý
4. Hệ thống được xây dựng tương thích với mọi trình duyệt, đa nền tảng. Toàn bộ hệ thống được tích hợp và xây dựng theo công nghệ mới, nhằm đáp ứng được quá trình phát triển của trường mầm non Hải Phương.


CÁC TIN KHÁC
ĐỐI TÁC